ໂພຊະນາການ ສໍາລັບປະເທດລາວ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທາງອອນລາຍ

ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານຈະສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການປັບປຸງຜົນງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ

ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນເຊີງປະຕິບັດທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍຜ່ານໂພຊະນາການ.

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປະຊາຊົນລາວ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ເປັນແມ່

ວິທີການໃຫ້ນົມ

ແລະ ອາຫານສຳລັບແອນ້ອຍ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ສູຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສູກ

ຈາກການກິນອາຫານ

"

ກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ວາງແຜນປູກ ຫຼື ຊື້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ກິນຕະຫຼອດປີ. ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດຫຼາກຫຼາຍສີ ຈະໝາຍເຖິງທາດອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍນຳ

ກິນອາຫານຫຼາຍໝວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີທາດອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ.
ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສົມດຸນ, ແລະ ພຽງພໍ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລູກເຮົາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກເຕ້ຍ.

"

ອາຫານປະຈຳເດືອນ

ໄຂ່

ໄຂ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ. ພາກສ່ວນສີຂາວຂອງໄຂ່ ເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕີນທີ່ດີ. ໂປຼຕີນຊ່ວຍ ເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ເຂົ້າຮູບ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຜິວພັນຂອງທ່ານ. ໄຂ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແຂງແຮງດີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄຂ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສາຍຕາຂອງທ່ານ, ມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສາຍຕາຂອງຄົນໃນເວລາທີ່ແກ່ໂຕໄປ. ນອກນີ້ ໄຂ່ຍັງ ດີຕໍ່ການພັດທະນາສະໜອງອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ເອກະສານ

ສະມາຊິກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຮຽນຮູ້ວຽກງານຂອງສູນໂພຊະນາການ

Nutrition for Lao PDR

Welcome to Lao PDR’s online nutrition information resource

Here you will find out  about the work of the Government of Lao PDR and its partners to improve nutrition outcomes in the country, and what practical steps the Lao public can take to improve their own health and wellbeing through nutrition
NATIONAL STRATEGY

Government and Development Partners working together for all Lao people

ADVICE TO MOTHERS

How to breastfeed and what to feed young children

NUTRITION ADVICE

Improved health and happiness by eating better

"

Food Diversity

Plan to produce or supply a diversity of fruits, as well as orange and green vegetables, for household consumption around all year. Combine foods from all food groups for an adequate and healthy diet.

A diverse, balanced, and adequate diet is essential for your baby or child’s development and overall good health, and it will help to prevent stunting.

"

Food of the month

Eggs

Eggs are highly nutritious. The whites of poultry eggs are a great source of protein. Protein helps to build and to repair your body. It helps your muscles, so you are strong and fit, and it helps to repair skin problems. It works with your organs to keep them healthy, and also makes your hair strong and healthy.  Eggs are also good for your eyesight. They help to reduce eye problems in people as they get older. And they are great for helping with brain development.  

News and Event

Vientiane, 3 Aug 2022 – The Lao PDR Ministry of Health, the European Union and UNICEF, marked World Breastfeeding Week in an

10 June 2022 Did you know that 44% of children under the age of 5 in Laos suffer from anemia, which has

The Seventh Annual Nutrition Forum provided an opportunity for a wide range of nutrition stakeholders to review the achievements and identify priorities

Documents

Partners

About Nutrition Center

Learn about us and our work

magazine

Add Your Heading Text Here

Ad

about us

Add Your Heading Text Here

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit jhflsdjf.

Location

Tel:

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

About Us

The National Nutrition Committee (NNC) & Secretariat (NNC-Sec)

Established by the Prime Minister’s Office in 2013, the NNC mandate is to lead and coordinate the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016–2020’s 22 interventions across relevant sectors and at all levels.

Organizational Structure

The NNC Secretariat is led by the MOH Vice Minister and consists of members from relevant departments within the f Food and Drugs) and from Ministry of Agriculture & Forestry, Ministry of Education & Sports, and Ministry of Investment & Planning.

Centre of Nutrition

Based at the NNC Secretariat Office, the Centre of Nutrition (CN) was officially established in June 2012 with three staff members. The CN gradually grew and currently has a total of 23 staff.

As a government organization it operates under the direction of the Department of Hygiene and Health Promotion (DHHP), Ministry of Health (MOH).

Vision

ເປັນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທີ່​ເປັນ​ເລີດ​ທາງ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ພາກ​ພື້ນ.

Mission

ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ການຄົ້​ນ​ຄວ້າ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້, ໃຫ້ບໍ​ລິ​ການ​ຄຳ
​ປຶກ​ສາ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ບຳ​ບັດ​ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທາງ​ດ້ານໂພ​ຊະ​ນາ​ການ.

Duties and Responsiblities

The CN assists the DHHP in the implementation of nutrition policies

and programs that focus on nutrition-specific interventions.

 

The CN assists in the field of research, development, implementation,

and management of nutrition activities nationwide and improving knowledge

and building capacity for government staff in charge of nutrition.

The CN is responsible for nutrition-specific outcomes specified in the

National Strategy and Action Plan for Integrated Services on Reproductive,

Maternal, Newborn and Child Health 2016-2025 (RMNCHS/RMNCHAP). Out of the 22 priority

interventions outlined in the current strategy, 10 are under the responsibility of the CN.

It also cooperates with relevant national and international organizations for all nutrition matters.

Organizational Structure

Surveillance and Scientific Research Unit

Conducts survey, analyses and scientific research
Monitors, promotes and evaluate nutrition systems and activities related to nutrition.
Collects information and statistics related to malnutrition
In charge of developing an emergency preparedness response in nutrition, in case of an emergency such as natural disasters.

Nutrition Promotion and Therapy Unit

It provides technical advice on nutrition.
Promotes healthy living in coordination with other organizations.
Plans the implementation of activities for nutrition in communities and health centers
Coordinates with the Curative Department and hospitals, to address malnutrition and nutrition therapy.

Training Unit

Provides training on matters of severe malnutrition and chronic diseases related to nutrition.
In charge of all training material promoting nutrition.
Cooperate with various ministries for the development of nutrition curriculums.
Collaborates in legislations related to nutrition in communities and nutrition therapy.

Administration Unit

Focal point for all internal and external stakeholders and visitors.
Controls accounts and finance, resources, stamps of the center, stamps for the name of the Director and Deputy Directors.
Provides all office logistics
Record keeper of the Centre’s materials

Programmes

The CN is currently implementing the nutrition program, which consists of four main projects:

  1. Micronutrients supplementation and deworming Directors.
  2. Nutrition promotion for mothers, infants, and young children
  3. Nutrition promotion in schools, workplace, health facilities, and communities
  4. Capacity strengthening (in the management and implementation) of nutrition programming

The Future: National Institute of Nutrition

The CN is in the process of requesting an upgrade to become the National Institute of Nutrition (NIN), with the status of the CN’s four sections upgraded to four Divisions of NIN. It is envisioned that each division will be expanded to include more units to respond to the increase of services and mandates within the institute timely and effectively.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ ສິງຫາ 2022 – ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເເຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ໃນມື້ນີ້ໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສັບປະດາສາກົນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ.ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເເລະ ຍັງເຂົ້າຮວມໂດຍ ທ່ານນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານນາງ ບາຍບາ ຊາຣີນາ, ວ່າການແທນອຸປະທູດຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ເເລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສັບປະດາສາກົນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ນັ້ນ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນ​ໃນອາທິດທຳອິດຂອງທຸກໆເດືອນສິງຫາ, ໂດຍຫົວຂໍ້ຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້ເເມ່ນ “ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່” ເຊີ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມເພື່ອປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບ​ສະ​ໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ໃນ ສປປ ລາວ, ສັບປະດາດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ ເເລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ນ້ຳນົມແມ່ສາມາດໃຫ້ໂພຊະນາການ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນຢ່າງສົມບູນແບບໃຫ້ເເກ່ເດັກ ເເລະ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ, ພ້ອມຍັງສົ່ງເສີມຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງແມ່ ແລະ ເດັກ. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳນົມແມ່ນັ້ນເເມ່ນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄ​ວ້າຢ່າງດີ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ກິນນົມແມ່ມີໂອກາດຢ່າງນ້ອຍ 6 ເທົ່າໃນການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນເມື່ອທຽບໃສ່ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່.”

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພ​ຊະນາການສຳລັບເດັກໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸໃນສຳລັບໂພຊະນາການຂອງເດັກໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ການປິດປະເທດ ແລະ ມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງໂອກາດໃນການຮັບຄໍາປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ການຕະຫຼາດສຳລັບສິ່ງ​ທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ໂດຍຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພໍ່ແມ່ໃນການໃຫ້ອາຫານລູກຂອງຕົນ ເເລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ.

ທ່ານນາງ ບາຍບາ ຊາຣີນາ, ວ່າການແທນອຸປະທູດຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກ່າວ: “ການ​ປົກ​ປັກ​, ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່​ ແມ່ນຕ້ອງການການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ເເລະ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີບົດບາດທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ, ບໍ່ວ່າຈະເເມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ, ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຄົນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່.”

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນໂອກາດ ສັບປະດາສາກົນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ນີ້, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພີ່ມທະວີການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ການຫັນປ່ຽນລະບົບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ. ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່​ສາມາດຊ່ວຍ​ຊີວິດໄດ້ ​ແລະ ຍັງປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ແຫຼ່ງທຶນ​ມະນຸດ ເເລະ ສາມາດສົ່ງຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດໃຫ້ເເກ່ຊາດໄດ້​. ອົງການຢູນິເຊັບ, ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເປັນພັນທະມິດຫຼັກຂອງລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເຊີ່ງເປັນວິທີແບບງ່າຍໆ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງເດັກໄດ້.”

Vientiane, 3 Aug 2022 – The Lao PDR Ministry of Health, the European Union and UNICEF, marked World Breastfeeding Week in an official event held today at the University of Health Science in Vientiane, Lao PDR.

The event was chaired by H.E. Dr. Bounfeng Phoummalaysith, Minister of Health. In attendance were also Ms. Lavanh Sutthisan, Deputy Chair of Lao Women Union, Ms. Baiba Zarina, Chargé d’Affaires. a.i. of the European Union Delegation to Lao PDR, and Dr. Pia Rebello Britto, UNICEF Representative to Lao PDR, alongside representatives of civil societies and other development partners.

The theme for this year’s World Breastfeeding Week, which is celebrated in the first week of every August, is “Step Up for Breastfeeding: Educate and Support”. It highlights the importance of collaboration between stakeholders across all levels of civil society to protect, promote and support breastfeeding. In Lao PDR, it advocates for the creation of breastfeeding-friendly work environments and policies that encourage and facilitate the practice.

“Breast milk is perfectly designed for a child’s nutritional and immunological needs, helping to prevent infections while promoting bonding between mother and child,” explained H.E. Dr. Bounfeng Phoummalaysith.” The benefits of breast milk have been well researched and evidence shows that breastfed children have at least six times greater chance of survival in the early months than non-breastfed children,” he added.

Mitigation measures to stop the spread of COVID-19 have caused significant disruptions to infant and child feeding services in Lao PDR, threatening to reverse some of the gains made in the country over the last few years. Lockdowns and physical distancing meant that parents and caregivers had fewer opportunities to receive skilled in-person breastfeeding counselling.

In addition, misinformation about COVID-19 and aggressive marketing of breast milk substitutes by the formula industry continues to negatively influence parents’ infant feeding decision, ultimately putting the health of children at risk.

“Protecting, promoting and supporting breastfeeding involves a wide range of actors. As such, we all have a role to play, from health service providers to the workplace and community members to address these challenges at hand and increase the capacity of all the actors who are part of this ‘warm chain of support for breastfeeding’,” said Baiba Zarina, Chargé d’Affaires. a.i. of the European Union Delegation to Lao PDR.

“This World Breastfeeding Week, we call on the Government, donors, civil society and the private sector to step up their support to education around breastfeeding and transform existing systems that promote and support breastfeeding for the benefit of all mothers and children in Lao PDR,” said Dr. Pia Rebello Britto, UNICEF Representative to Lao PDR. “Breastfeeding saves lives and contributes to human capital development, thus benefits the whole country. UNICEF, alongside our partners, will always be the Lao PDR government’s main ally in promoting the simple, life-saving practice of breastfeeding,” she concluded.

ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2022
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍໃນປະເທດລາວອາຍຸລຸ່ມ5ປີ ກວມອັດຕາສ່ວນ 44% ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ຊື່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງພວກເຂົາ? ນື່ງໃນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນແຮ່ທາດເພີ່ມຕື່ມ ຊື່ງເອີ້ນວ່າການເພີ່ມວິຕາມິນແຮ່ທາດໃສ່ອາຫານ.
ໃນມື້ນີ້, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພີ່ມວິຕາມິນແຮ່ທາດໃສ່ເຂົ້າ ຊື່ງໝາຍເຖີ່ງການປະສົມເມັດເຂົ້າວິຕາມິນແຮ່ທາດໃສ່ກັບເຂົ້າທຳມະດາໃນອັດຕາສ່ວນຕາມມາດຕະຖານ ຊື່ງແມ່ນຮູບແບບມາດຕະການນື່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດວິຕາມິນແຮ່ທາດ.
ຄະນະຮັບຜິດຊອບພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການເພີ່ມວິຕາມິນແຮ່ທາດໃສ່ອາຫານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີອາຫານທີ່ເສີມດ້ວຍວິຕາມິນແຮ່ທາດໃນປະເທດລາວ, ໃນກອງປະຊມຄັ້ງນີ້ຜູ້ແທນຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຊີມເຂົ້າທີ່ເພີ່ມດ້ວຍວິຕາມິນແຮ່ທາດ ຊື່ງມີລົດຊາດບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບເຂົ້າທົ່ວໄປ ແຕ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີ່ດີກວ່າຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ທີ່ມາ: World Food Programme
https://www.facebook.com/WFPlaopdr/photos/pcb.2562484110552504/2562479380552977
10 June 2022
Did you know that 44% of children under the age of 5 in Laos suffer from anemia, which has devastating effects on their health and development? One way of reducing this burden, targeting the lack of essential vitamins and minerals in the body, is called the fortification of food.
Today, at a meeting in Vientiane, the fortification of rice was discussed, which means adding important vitamins and minerals to rice kernels as a way to help reduce anemia and other micronutrient deficiencies.
Members of the national Food Fortification Technical Working Group agreed on next steps in advancing the production of fortified rice in Laos, and also had the chance to sample fortified rice – which tastes just like your regular bowl of rice, but is far more nutritious and healthy.
Source: World Food Programme
https://www.facebook.com/WFPlaopdr/photos/pcb.2562484110552504/2562479380552977

Nutrition for Lao PDR

Welcome to Lao PDR’s online nutrition information resource

Here you will find out more about the work of the Government of Lao PDR and its partners to improve nutrition outcomes in the country, and what practical steps the Lao public can take to improve their own health and wellbeing through nutrition.
NATIONAL STRATEGY

Government and Development Partners working together for all Lao people

ADVICE TO MOTHERS

How to breastfeed and what to feed young children

NUTRITION ADVICE

Improved health and happiness by eating better

"

Food Diversity

Plan to produce or supply a diversity of fruits, as well as orange and green vegetables, for household consumption around the year. Combine foods from all food groups for an adequate and healthy diet.

A diverse, balanced, and adequate diet is essential for your baby or child’s development and overall good health, and it will help to prevent stunting.

"

Food of the month

Eggs

Eggs are highly nutritious. The whites of poultry eggs are a great source of protein. Protein helps to build and to repair your body. It helps your muscles, so you are strong and fit, and it helps to repair skin problems. It works with your organs to keep them healthy, and also makes your hair strong and healthy.  Eggs are also good for your eyesight. They help to reduce eye problems in people as they get older. And they are great for helping with brain development.  

Latest News

Documents

Other resources

Images

National Nutrition Committee meeting 6 months report and planning 2022

Nutrition Awareness Campaign and Engaging Nutrition in academia for graduated students of University of Health Sciences 13/05/2022

The 7th National Nutrition Forum and Annual National Nutrition Committee Meeting 2021 "Nutrition for Growth"

Launching of USAID-design training camp in collaboration with CRS, Peru University, and Indiana University

Opening Ceremony of the 1st Breastfeeding Counseling Course

International Breastfeeding Week celebration under the theme "Shared Responsibility for the Protection of Breastfeeding"

National Conference on Nutrition 2021

Dissemination Meeting of the National Nutrition Action Plan (NPAN) 2021-2025

The Announcement and Certification Ceremony of the Model Breastfeeding Promotion Hospital for 2021 for Saravane Provincial Hospital and Houaphanh Provincial Hospital

Meeting for the selection of Food and Beverage Logos that helps increase vitamins and minerals

ຮູບພາບກິຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການທ້າຍປີ 2022

Nutrition Awareness Campaign and Engaging Nutrition in academia ໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບ ຈາກ ມວສ 13/05/2022

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປະຈຳປີ 2021 "ໂພຊະນາການເພື່ອການເຕີບໂຕ"

ເປີດສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ອອກແບບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ USAID ຮ່ວມກັບອົງການ CRS, ມະຫາວິທະຍາໄລເພີດູ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາ

ພິທີເປີດຫຼັກສູດທີ່ປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ລຸ້ນທີ 1

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປີນີ້ແມ່ນ “ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່”ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5ສິງຫາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ

ກອງປະຊຸມວິຊາການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2021

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NPAN) 2021-2025

ພິທີປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ ແລະ ໂຮງຫມໍແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງສະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກອງປະຊຸມຄັດເລືອກ ກາຫມາຍ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ເປີດ ໂອກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ
ດາ້ນໂພຊະນາການໄດ້ທົບທວນຄືນຜົນສໍາເລັດແລະ ກໍານົດບັນດາບຸລະມະສິດເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ.

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ເດືອມກຸມພາ ປີ 2022 – ໃນມື້ນີ້, ພະນະທ່ານດຣ. ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແບະ ປະທານຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII, ເຊິ່ງຈັດໂດຍ ຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງມີພະນະທ່ານນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປລາວ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມໃນນາມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ ສປປລາວອີກດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ ໃນປີ 2021, ພ້ອມທັງການກຳນົດບູລິມະສິດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາການຈາດສານອາຫານໃນ ສປປລາວ.

ພະນະທ່ານດຣ. ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ:​ “ເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍອັນຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ບັນລູຜົນຳເລັດອັນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບການໂພຊະນາການໃນ ສປປລາວຍັງຄົງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຄາດວ່າຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບໂພຊະນາການໃນປະເທດຊຸດໂຊມລົງ. ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ແມ່ຍິງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຊຸກຍູ້ດ້ານເສດຖະກິດອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອ ສປປ ລາວ ພວມກະກຽມກ້າຍອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2026 ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ດ້ານໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົ້ດ”.

ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ‘ໂພຊະນາການເພື່ອການເຕີບໂຕ’, ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ລະຫວ່າງການລົງທຶນໃສ່ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເດັກ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ານໂພຊະນາການຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ນັບແຕ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈົນເຖິງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສົງຄົມ, ບັນດາອົົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຖານບັນການສຶກສາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຊາວໜຸ່ມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ດ້ານໂພຊະນາກາໃນທົ່ງທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທົ່ວທຸກແຂວງໃນ ສປປ ລາວ.

ພະນະທ່ານນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານເພື່ອເປີດຕົວ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດປີ 2021-2025 ດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) ແລະ ກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ພ້ອທັງຕິດຈາມກວດກາ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນົມແມ່, ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ດ້ວຍການເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ໂພຊະນາການ, ລວມທົງສະໜອງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ຊອກຫາການເງິນທີີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ມີຢູ່. ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງນັ້ນກໍແມ່ນເງື່ອນໄຊອັນສຳຄັນເພື່ອຈໍ່ສູ້ກັບບັນຫາການຂາດສານອາຫານແບບຍືນຍົງ”.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍດ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການທີ່ ສປປ ລາວ ພວມປະເຊີນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນສະພາບການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການດຳເນີນການດ້ານໂພຊະນາການຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ, ທຸກລະດັບ ແລະ ໂດຍທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ ສປປລາວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານນິຕິກຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂຶ້ນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນທຸກຂັ້ນອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເລື້ອດ້ານໂພຊະນາການໄປທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລ ໂດຍການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ເໝາະສົມ. ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງດຳເນີນການເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທີ່ດີກວ່າ”.

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການນຳພາຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ, ອົງການອານາໄມໂລກ (WFP) ແລະ SUN CSA ລາວ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຈົ່ງຕິດຕໍ່:

ດຣ. ພອນສະຫວັນ ແກ້ວນະຄອນ, ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການສູນໂພຊະນາການ

ໂທ: +8562022208557. ອີເມລ: [email protected]

ທ່ານນາງ ທອງວອນ ໂສສຳພັນ, ພະນັກງານຝ່າຍຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວ

ໂທ: +856 20 55569883. ອີເມລ: [email protected]

ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ, ຫົວໜ້າພະແນກການສື່ສານ, ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳສປປລາວ

ໂທ: +856 20 5551 9681. ອີເມລ: [email protected]

ທ່ານ ສີລິພົດ ສີຫາພົມ, ພະນັກງານຝ່າຍການສື່ສານ (UNV), ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳສປປລາວ

ໂທ: +856 20 5555 7019. ອີເມລ: [email protected]

The Seventh Annual Nutrition Forum provided an opportunity for a wide range of
nutrition stakeholders to review the achievements and identify priorities for the
improvement of nutrition in Lao PDR.

Vientiane, 16 February 2022 – The Deputy Prime Minister of Lao PDR, H.E. Dr. Kikeo Khaykhamphithoune, today chaired the Seventh National Nutrition Forum, which was organised by the National Nutrition Committee. The forum was also cochaired by H.E. Ms. Ina Marčiulionytė, the European Union Ambassador to Lao PDR, and Dr. Pia Rebello Britto, UNICEF Representative to Lao PDR, on behalf of development partners for food and nutrition security in Lao PDR. The forum provided the relevant stakeholders with the opportunity to take stock of the implementation of the National Nutrition Strategy and Plan of Action and the achievements from 2021 related to nutrition, as well as to identify priorities pertaining to nutrition and convene stakeholders to take action in addressing the issue of malnutrition in Lao PDR. “Despite the limitations imposed by COVID-19, we have achieved several important milestones that contribute to the improvement of nutrition in Lao PDR in 2021. Nevertheless, the nutrition situation in Lao PDR remains dire and the impact of the COVID-19 pandemic is estimated to have worsened the nutritional situation in country,” stated H.E. Dr. Kikeo Khaykhamphithoune. “It is well established that improving the nutritional status of infants, children, adolescents and women can not only save lives – it can boost the economy. Therefore, as Lao PDR prepares to transition from Least Developed Country category in 2026, the need to enhance our investments in nutrition is greater than ever” he added. This year’s theme for the forum is ‘Nutrition for Growth’, which highlights the inextricable link between investments in nutrition and the growth of children, communities and the economy. The forum brought together various nutrition
stakeholders, ranging from ministers, deputy ministers and director generals of key line ministries, to Vice Governors, development partners, civil society organizations, mass organizations, members of the academia, the private sector and youth representatives. During the meeting, development partners called for greater commitments for nutrition across all sectors and provinces in Lao PDR.
“In the previous year, we have worked with the Government to launch the 2021- 2025 National Plan of Action on Nutrition (NPAN) and the National Information Platforms for Nutrition (NIPN) Dashboard, as well as to monitor the recent legislation on the protection of breastfeeding through the restriction of marketing and promotion of breast milk substitutes. While these achievements are commendable, we must continue to work together to consolidate our progress by increasing our investments in nutrition, including domestic funding for nutrition, exploring more innovative financing and leveraging other available resources. Strengthening human capacities to provide effective quality services reaching out to the most vulnerable is a condition to fight malnutrition in a sustainable manner”, said the European Union Ambassador to Lao PDR, H.E. Ms. Ina Marčiulionytė.
“In light of the many nutrition-related challenges that Lao PDR faces, particularly in the context of COVID-19, it is clear that greater action on nutrition is needed across all sectors, levels and stakeholders. We must work to create a stronger enabling environment for nutrition in Lao PDR, not only through legislation but also through greater accountability for results at all levels. We must strengthen the monitoring of nutrition interventions across all sectors and scale up our nutrition interventions across sectors so that more people have access to key nutrition services, especially the most vulnerable. Finally, we must collectively support efforts to increase the uptake of key nutrition and care related services, behaviors and practices. The time for action is now,” remarked Dr. Pia Rebello Britto, UNICEF Representative to Lao PDR.


The Seventh Annual Nutrition Forum was led by the Government of Lao PDR with financial contribution from the European Union, the United States, UNICEF, the World Food Program (WFP) and SUN CSA Laos.

 

 

For more information, please contact:

Dr. Phonesavanh keonakhone, Acting Director Nutrition Centre. Telephone:
+8562022208557. Email: [email protected]

Thongvone Sosamphan, Press and Culture Officer, EU Delegation to Laos
Telephone: +856 20 55569883. Email: [email protected]

Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF Lao
PDR. Telephone: +856 20 5551 9681. Email: [email protected]

Siliphot Sihaphom, Communication Officer (UNV), UNICEF Lao PDR
Tel: +856 20 5555 7019. Email: [email protected]

News

Feature News

Browse over the latest news from Nutrition center and our Development partners throughout Lao PDR below

World Breastfeeding Week and National Nutrition Day 2022

Vientiane, 3 Aug 2022 – The Lao PDR Ministry of Health, the European Union and UNICEF, marked World Breastfeeding Week in an …